CÔNG TY HOÀNG KIM

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Sóng Thần – Bình Dương

Điện thoại: 0906.703.567 – 0918.48.58.12

Email: hoangkimphat15@gmail.com

Website: phanphoipalletgiare.com